0A0A0A 616068 687892 8D6F67 918C90 91A7BE BBB6BA C3E5FE

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

De Leijen (1)

Posted by
Mascha (Kootstertille, Netherlands) on 29 December 2010 in Landscape & Rural and Portfolio.

De Leijen is een meer in de provincie Friesland (Nederland), gelegen tussen Oostermeer en Opeinde. Het is ontstaan door veenafgraving en daarom op veel plaatsen ondiep. De Leijen staat bekend als een natuurgebied waarin onder andere veel bijzondere vogelkolonies voorkomen.

The Leijen is a lake in the province of Friesland (Netherlands), located between Oostermeer and Opeinde. It was created by peat excavation and so shallow in many places. The Leijen is known as a nature reserve which include many different bird colonies.